Aktuality

26 nov

2018

Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Schválenie žiadostí pre pedagógov
26 nov

2018

Vyplatenie pôžičiek pre študentov

Vyplatenie pôžičiek pre študentov
16 nov

2018

Vyplatenie pôžičiek pre študentov

Vyplatenie pôžičiek pre študentov
09 nov

2018

Vyplatenie pôžičiek pre študentov

Vyplatenie pôžičiek pre študentov
05 nov

2018

Verejné obstarávanie - Účtovný audit 2018

Dozorná rada na zasadnutí dňa 5. 11. 2018 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu...
01 nov

2018

Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

Vážení študenti,v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás budeme včas informovať o možnosti predkladania...
01 nov

2018

Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

Vážení pedagógovia,v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás budeme včas informovať o možnosti predkladania...
25 okt

2018

Verejné obstarávanie

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou na vykonanie Účtovného auditu za rok 2018. Bližšie informácie vrátane výzvy na predkladanie ponúk...
25 okt

2018

Vyplatenie pôžičiek pre študentov

Vyplatenie pôžičiek pre študentov
24 okt

2018

Predĺženie úradných hodín

Predĺženie úradných hodín