• Schválené pôžičky v roku 2022

Rok 2022

V roku 2022 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2022, 30. júna 2022 a 31. októbra 2022. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2022 vyčlenených 3 200 000 eur, z toho 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2022, 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2022 a 1 400 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2022.

 

V termíne do 28. februára 2022 bolo fondu celkovo doručených 79 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 736 300 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2022 schválila 67 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 612 300 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 57 pôžičiek v celkovej sume 539 300 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022 (v prvom zákonnom termíne)

  

V termíne do 30. júna 2022 bolo fondu celkovo doručených 88 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 802 900 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 25. júla 2022 schválila 76 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 717 900 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 67 pôžičiek v celkovej sume 626 900 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2022 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30.júna 2022 (v druhom zákonnom termíne)

  

V termíne do 31. októbra 2022 bolo fondu celkovo doručených 192 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 902 600 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2022 schválila 166 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 693 300 eur. Do 25. januára 2023 bolo vyplatených 145 pôžičiek v celkovej sume 1 477 100 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2022 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2022 (v treťom zákonnom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v roku 2022 doručených 359 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 441 800 eur. Schválených bolo celkovo 335 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 023 500 eur. Do 25. januára 2023 bolo celkovo vyplatených 269 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 643 300 eur.