Verejné obstarávania

 

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje prieskum trhu na obstaranie Odborného očistenia, náteru, opravy a ochrany zateplenej fasády budovy. Predpokladaná hodnota zákazky je 2 400 eur bez DPH. Termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený do 27. 5. 2019.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - príloha č. 1 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019