Verejné obstarávania

 

 V súčasnosti nie je vyhlásené žiadne verejné obstarávanie.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019