Verejné obstarávania

 

Fond na podporu vzdelávania dňa 22.10.2019 vybral na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou spoločnosť - AUDIT - EXPERT s.r.o.,  ktorá bude realizovať Účtovný audit za rok 2019, nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019