Verejné obstarávania

 

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje prieskum trhu na obstaranie "Účtovného auditu za rok 2019". Predpokladaná hodnota zákazky je 2 700 eur bez DPH. Termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený do 4. 10. 2019 do 14:00 hodiny.

 

Bližšie informácie nájdete vo Výzve na predkladanie cenových ponúk:

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - príloha č. 1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019