Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na zabezpečenie Účtovného auditu za rok 2021. Predpokladaná hodnota zákazky je 5  400 eur bez DPH. Termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený do 28. júna 2021 do 14:00 hodiny. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - príloha č. 1

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2021