V súčasnosti nie je vyhlásené žiadne verejné obstarávanie.

 

Fond na podporu vzdelávania dňa 16.7.2020 vybral na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2020 spoločnosť  GSM Group s.r.o., ktorá bude vykonávať Účtovný audit Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020, nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.

.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020