Verejné obstarávania

 

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou na obstaranie "Marketingovej kampane 2019". Predpokladaná hodnota zákazky je 11 500 eur bez DPH. Termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený do 14. 8. 2019.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - príloha č. 1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 6. 2019