Verejné obstarávania

 V súčasnosti nie je vyhlásené žiadne verejné obstarávanie.

 

Fond na podporu vzdelávania dňa 5. 11. 2018 vybral na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou spoločnosť AUDIT - EXPERT s. r. o., ktorá bude realizovať Účtovný audit za rok 2018, nakoľko spoločnosť predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.

 

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018