Verejné obstarávania

 

Fond na podporu vzdelávania dňa 4. 3. 2020 vybral na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou spoločnosť - SCR interactive s. r. o.,  ktorá bude realizovať Marketingovú kampaň 2020, nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020