• Schválené pôžičky v roku 2021

 

Rok 2021

V roku 2021 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2021, 30. júna 2021 a 31. októbra 2021. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2021 vyčlenených 3 200 000 eur, z toho 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2021, 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2021 a 1 400 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2021.

 

V termíne do 28. februára 2021 bolo fondu celkovo doručených 98 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 930 000 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2021 schválila 87 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 826 300 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 80 pôžičiek v celkovej sume 730 300 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2021 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2021 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 30. júna 2021 bolo fondu celkovo doručených 127 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 216 200 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 15. júla 2021 schválila 111 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 049 500 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 94 pôžičiek v celkovej sume 873 500 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021 (v druhom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2021 bolo fondu celkovo doručených 149 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 465 100 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2021 schválila 135 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 325 100 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 119 pôžičiek v celkovej sume 1 146 100 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v treťom zákonnom termíne)