Dňa 02. novembra 2023 rada fondu schválila Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania s bezodkladnou účinnosťou. 

 

Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok - archív