• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2020/2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.

Žiadosť o pôžičku v anglickom jazyku na akademický rok 2020/2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.