Televízia

 

O možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2019 informoval riaditeľ Fondu v správach RTVS:

 

Archív