Reportáž RTVS v súvislosti so spustením predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2020/2021:

Reportáž RTVS v správach

média - archív