Fond na podporu vzdelávania momentálne neobsadzuje žiadne pracovné pozície.