Rozpočet fondu na rok 2024

Dňa 29. januára 2024 rada fondu schválila 1. úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania.

Upravený rozpočet fondu 29.1.2024

20. decembra 2023 rada fondu schválila  rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2024.

Rozpočet fondu na rok 2024

 

Rozpočet fondu na rok 2023

Dňa 27. októbra 2023 rada fondu schválila upravený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2023.

Upravený rozpočet fondu na rok 2023

 

Dňa 30. augusta 2023 rada fondu schválila upravený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2023.

Upravený rozpočet fondu na rok 2023

 

Dňa 29. mája 2023 rada fondu schválila upravený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2023.

Upravený rozpočet fondu na rok 2023

 

Dňa 30. marca 2023 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2023. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre neziskové subjekty a účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový.

Predpokladaný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 74 778 eur po zdanení.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 873 628 eur, čo predstavuje 2,56 % z nesplatenej istiny pôžičiek, grantov a ich príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2022 (34 156 145,79 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 11 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2023

 

Rozpočet - archív