Rozpočet fondu na rok 2022

Dňa 30. marca 2023 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022. Fond vykázal za rok 2022 zisk po zdanení vo výške 179 192,27 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2022 predstavovali 706 159,75 eur, t. j. 2,21 % z nesplatenej istiny pôžičiek, grantov a ich príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2021 (31 924 520,16 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2022

Dňa 30. marca 2022 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2022. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 111 431,00 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 821 381,00 eur, t.j. 2,57 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2021 (31 924 520,16 eur).

Rozpočet fondu na rok 2022

 

Rozpočet fondu na rok 2021

Dňa 30. marca 2022 rada fondu schválila plnenie rozpočetu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2021. Fond vykázal za rok 2021 zisk po zdanení vo výške 153 438,86 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2021 predstavovali 621 906,80 eur, t. j. 2,07 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2020 (30 081 583,83 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2021

Dňa 30. marca 2021 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 15 134,85 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 755 884,85 eur, t.j. 2,51 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2020 (30 081 583,83 eur).

Rozpočet fondu na rok 2021

 

Rozpočet fondu na rok 2020

Dňa 30. marca 2021 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2020. Fond vykázal za rok 2020 zisk po zdanení vo výške 129 816,10 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2020 predstavovali 600 206,59 eur, t.j. 2,00 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2019 (30 011 330,17 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2020

Dňa 30. marca 2020 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2020. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval zisk vo výške 40 618,00 eur. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 608 140 eur, t.j. 2,03 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2019 (30 011 330,17 eur)

Rozpočet fondu na rok 2020

 

Rozpočet fondu na rok 2019

Dňa 30. marca 2020 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2019. Fond napriek plánovanej strate, vykázal za rok 2019 zisk po zdanení vo výške 184 402,73 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2019 predstavovali 516 125,85 eur, t.j. 1,72 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2018 (29 967 437,26 eur).

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2019

Dňa 25. marca 2019 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 73 325,00 eur. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 610 665 eur, t.j. 2,04 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2018 (29 967 437,30 eur). 

Rozpočet fondu na rok 2019

 

Rozpočet fondu na rok 2018

Dňa 25. marca 2019 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018. Fond, napriek plánovanej strate, vykázal za rok 2018 zisk po zdanení vo výške 282 050,21 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2018 predstavovali 497 785,19 eur, t.j. 1,60 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2017 (31 078 253,21 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018

Dňa 26. marca 2018 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2018. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 27 901 eur. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 606 141 eur, t. j. 1,95 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2017 (31 078 253,21 eur).

Rozpočet fondu na rok 2018

 

Rozpočet fondu na rok 2017

Dňa 26. marca 2018 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017. Fond, napriek plánovanej strate, vykázal za rok 2017 zisk po zdanení vo výške 224 033,09 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2017 predstavovali 485 408,43 eur, t.j. 1,51 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2016 (32 087 347,43 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2017

Dňa 21. marca 2017 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017. Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 38 830 eur. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 601 090 eur, t. j. 1,87 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2016 (32 087 347,43 eur). 

Rozpočet fondu na rok 2017

 

Rozpočet fondu na rok 2016

Dňa 21. marca 2017 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016. Fond, napriek plánovanej strate, vykázal za rok 2016 zisk po zdanení vo výške 167 708,58 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2016 predstavovali 496 719,94 eur, t.j. 1,58 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2015 (31 340 076,12 eur).  

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2016

Dňa 26. septembra 2016 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2016. Úprava zahŕňala len presun finančných prostriedkov medzi položkami bez navýšenia celkových nákladov.

Upravený rozpočet fondu na rok 2016 od 26. 9.2016

Dňa 22.marca 2016 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 149 790 eur. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 610 640  eur, t. j. 1,95 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2015 (31 340 076,12  eur). 

Rozpočet fondu na rok 2016

 

Rozpočet fondu na rok 2015

Dňa 22. marca 2016 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015. Fond vykázal za rok 2015 stratu po zdanení vo výške 558 769,12 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2015 predstavovali 509 734,49 eur, t.j. 1,7 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva podľa stavu k 31.12.2014 (29 939 826,95 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2015

Dňa 9. júna 2015 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2015. K celkovému navýšeniu rozpočtu na rok 2015 ani k žiadnej zmene dôležitých sledovaných ekonomických ukazovateľov nedošlo (úprava zahŕňala len presun finančných prostriedkov vrámci jednej skupiny položiek).

Upravený rozpočet fondu na rok 2015 od 9.6.2015

Dňa 26. marca 2015 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2015. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 872 832 eur. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 634 620 eur, t. j. 2,12 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2014 (29 939 827 eur). 

Rozpočet fondu na rok 2015

 

Rozpočet fondu na rok 2014

Dňa 26. marca 2015 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014. Fond vykázal za rok 2014 stratu po zdanení vo výške 1 949,76 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2014 predstavovali 542 042,01 eur, t.j. 2,02 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva podľa stavu k 31.12.2013 (26 886 010,58 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2014

Dňa 24. marca 2014 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2014.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval stratu vo výške 194 800 EUR. 

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 618 230 eur, t. j. 2,30% z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2013 (26 886 010,58 eur). 

Rozpočet fondu na rok 2014

 

Rozpočet fondu na rok 2013

Dňa 24. marca 2014 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013. Fond vykázal za rok 2013 zisk po zdanení vo výške 189 151,42 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2013 predstavovali 584 315,58 eur, t.j. 2,15 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva podľa stavu k 31.12.2012 (27 201 266 eur). 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2013

Dňa 11. novembra 2013 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2013. Úprava zahŕňala len presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu bez navýšenia celkových nákladov.

Upravený rozpočet fondu na rok 2013 od 11.11.2013

Dňa 11. júla 2013 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2013. Dôvodom bolo navýšenie finančných prostriedkov na pôžičky zo 4,8 mil. eur na 7 mil. eur.

Upravený rozpočet fondu na rok 2013 od 11.7.2013

Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 bol schválený radou fondu dňa 28. mája 2013. 

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavoval zisk vo výške 133 039 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu boli vo výške 750 727,34 eur, t.j. 2,76% z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2013 (27 201 266 eur).

Rozpočet fondu na rok 2013