Zaujíma Vás viac informácií o Fonde na podporu vzdelávania? Máte záujem napísať o nás článok či požiadať nás o rozhovor? Nenašli ste na našom webovom sídle odpovede na všetky otázky?

Kontaktujte nás, e-mailom zuzana.sporkova@fnpv.sk, prípadne telefonicky na 02/59 104 201, radi Vám odpovieme.