Schválené pôžičky v rokoch 2013 až 2020

Nižšie nájdete zoznamy schválených pôžičiek za roky 2013 až 2020. Taktiež sa dozviete viac o hodnotiacom procese v jednotlivých rokoch. 

2020  2019  2018   2017 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

 

Rok 2020

V roku 2020 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2020, 30. júna 2020 a 31. októbra 2020. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2020 vyčlenených 3 200 000 eur, z toho 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2020, 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2020 a 1 400 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2020.

 

V termíne do 28. februára 2020 bolo fondu celkovo doručených 104 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 845 000 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2020 schválila 100 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 826 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 85 pôžičiek v celkovej sume 732 400 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 30. júna 2020 bolo fondu celkovo doručených 75 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 814 600 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 16. júla 2020 schválila 60 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 663 600 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 49 pôžičiek v celkovej sume 527 600 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30.júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2020 bolo fondu celkovo doručených 199 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 811 300 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. novembra schválila 176 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 595 200 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 157 pôžičiek v celkovej sume 1 427 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31.  októbra 2020 (v treťom zákonnom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v roku 2020 doručených 378 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 470 900 eur. Schválených bolo celkovo 336 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 084 800 eur. V roku 2020 bolo celkovo vyplatených 291 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 2 687 200 eur.

 

Rok 2019

V roku 2019 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2019, 30. júna 2019 a 31. októbra 2019. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2019 vyčlenených 2 600 000 eur, z toho 700 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2019, 700 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2019 a 1 200 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2019.

V termíne do 28. februára 2019 bolo fondu celkovo doručených 149 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 322 600 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 schválila 76 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 699 500 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 74 pôžičiek v celkovej sume 665 500 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 30. júna 2019 bolo fondu celkovo doručených 126 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 280 200 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 9. júla 2019 schválila 71 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 725 700 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 58 pôžičiek v celkovej sume 605 700 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2019 bolo fondu celkovo doručených 209 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 047 500 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2019 schválila 135 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 328 800 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 119 pôžičiek v celkovej sume 1 151 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v treťom zákonnom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v roku 2019 doručených 484 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 4 650 300 eur. Schválených bolo celkovo 282 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 754 000 eur. Pre rok 2019 bolo celkovo vyplatených 251 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 423 000 eur.

 

Rok 2018

V roku 2018 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2018, 30. júna 2018 a 31. októbra 2018. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2018 vyčlenených 2 400 000 eur, z toho 600 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2018, 600 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2018 a 1 200 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2018.

V termíne do 28. februára 2018 bolo fondu celkovo doručených 78 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 729 200 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2018 schválila 67 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 595 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 62 pôžičiek v celkovej sume 544 500 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)  

 

V termíne do 30. júna 2018 bolo fondu celkovo doručených 90 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 903 000 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 11. júla 2018 schválila 62 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 650 600 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 60 pôžičiek v celkovej sume 628 600 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2018 (v druhom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2018 bolo fondu celkovo doručených 201 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 812 100 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2018 schválila 133 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 220 900 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 111 pôžičiek v celkovej sume 992 100 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v treťom zákonnom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v roku 2018 doručených 369 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 444 300 eur. Schválených bolo celkovo 262 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 466 500 eur. Pre rok 2018 bolo celkovo vyplatených 233 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 165 200 eur. 

 

Rok 2017

V roku 2017 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 30. júna 2017 a do 31. októbra 2017.

Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2017 vyčlenených 2 300 000 eur z toho 1 300 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2017 a 1 000 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2017.

V termíne do 30. júna 2017 bolo fondu celkovo doručených 96 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 905 800 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 28. júla 2017 schválila 89 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 864 200 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 78 pôžičiek v celkovej sume 742 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2017

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2017

 

V termíne do 31. októbra 2017 bolo fondu celkovo doručených 241 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 077 300 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 28. novembra 2017 schválila 177 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 552 800 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 162 pôžičiek v celkovej sume 1 374 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2017

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2017

 

Celkovo bolo fondu v roku 2017 doručených 337 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 2 983 100 eur. Schválených bolo celkovo 266 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 417 000 eur. Pre rok 2017 bolo celkovo vyplatených 240 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 117 000 eur.

 

Školský rok 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 30. septembra 2016. Na pôžičky pre pedagógov bolo v školskom roku 2016/2017 vyčlenených 2 500 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 546 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 5 092 700 eur, z toho 16 bolo doručených po stanovenom termíne a 16 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2016 schválila 246 žiadostí o pôžičku v školskom roku 2016/2017 v celkovej sume pôžičiek 2 498 700 eur. Vyplatených bolo 242 pôžičiek v celkovej sume 2 409 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky na základe žiadosti dlžníka, rada fondu dňa 27. januára 2017 dodatočne schválila deväť žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 87 900 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo deväť pôžičiek v celkovej sume 87 900 eur.

Celkovo bolo pre školský rok 2016/2017 vyplatených 251 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 496 900 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku  

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku

 

Školský rok 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 30. septembra 2015. Na pôžičky pre pedagógov bolo v školskom roku 2015/2016 vyčlenených 2 300 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 699 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 5 868 400 eur, z toho 30 bolo doručených po stanovenom termíne a 14 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 5. novembra 2015 schválila 269 žiadostí o pôžičku v školskom roku 2015/2016 v celkovej sume pôžičiek 2 295 800 eur. Vyplatených bolo 260 pôžičiek v celkovej sume 2 172 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky na základe žiadosti dlžníka, rada fondu dňa 19. januára 2016 dodatočne schválila 16 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 124 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 16 pôžičiek v celkovej sume 124 000 eur.

Celkovo bolo pre školský rok 2015/2016 vyplatených 276 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 2 296 800 eur.

 

Skolský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 30. septembra 2014. Na pôžičky pre pedagógov bolo v školskom roku 2014/2015 vyčlenených 2 000 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 436 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 339 400 eur, z toho 17 bolo doručených po stanovenom termíne a 17 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 30. októbra 2014 schválila 249 žiadostí o pôžičku v školskom roku 2014/2015 v celkovej sume pôžičiek 1 996 900 eur. Vyplatených bolo 241 pôžičiek v celkovej sume 1 894 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky na základe žiadosti dlžníka, rada fondu dňa 21. januára 2015 dodatočne schválila 12 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 105 400 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 11 pôžičiek v celkovej sume 90 400 eur.

Celkovo bolo pre školský rok 2014/2015 vyplatených 252 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 1 984 400 eur..

 

Školský rok 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 30. septembra 2013. Na pôžičky pre pedagógov bolo v školskom roku 2013/2014 vyčlenených 1 500 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 703 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 6 755 300 eur, z toho 42 bolo doručených po stanovenom termíne a 15 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 11. novembra 2013 schválila 139 žiadostí o pôžičku v školskom roku 2013/2014 v celkovej sume pôžičiek 1 494 900 eur. Vyplatených bolo 125 pôžičiek v celkovej sume 1 277 700 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky na základe žiadosti dlžníka, rada fondu dňa 27. januára 2014 dodatočne schválila 25 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 219 200 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 23 pôžičiek v celkovej sume 200 600 eur.

Celkovo bolo pre školský rok 2013/2014 vyplatených 148 pôžičiek pre pedagógov v celkovej sume 1 478 300 eur.