V rámci spolupráce s Vysokoškolský mestom Ľ. Štúra – Mlyny ste mohli zahliadnuť plagáty o možnosti získania výhodnej pôžičky pre študentov v areáli Mlyny:

v období od 28. 9. 2019 do 29. 10. 2019:

v období od 5. 9. 2019 do 15. 9. 2019:

V spolupráci so Študentskou radou VŠ Fond na podporu vzdelávania navrhol a rozdistribuoval na jednotlivé univerzity brožúru o činnosti Študentskej rady VŠ a možnosti výhodných pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania. 

V septembri 2019 vydala Slovenská akademická informačná agentúra publikáciu Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov. Nájdete ju aj online.

V júni 2019 vydala Slovenská akademická informačná agentúra publikáciu Štipediá a graty. Nájdete ju aj online.