Printy

 V júli 2018 vydala Slovenská akademická informačná agentúra publikáciu štipendiá a graty, ktorá je určená pre všetkých, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory. V tejto publikácií môžete nájsť aj nás. Nájdete ju aj online.

 

V júli 2017 vydala Slovenská akademická informačná agentúra publikáciu štipediá a graty. Nájdete ju aj online. 

 

 

Archív