• Pedagógovia - sadzobník poplatkov a náhrad

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) platný od 9.8.2019 do 29.1.2020

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 9.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 5.6.2019 do 8.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 5.6.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 1.2.2019 do 4.6.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.2.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 1.2.2018 do 31.1.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.2.2018

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde od 18.7.2016 do 31.1.2018

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 18.7.2016  

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 1.6.2016 do 17.7.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.6.2016 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 1.3.2015 do 31.5.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.3.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 1.11.2014 do 28.2.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 1.9.2014 do 31.10.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 1.9.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 30.7.2014 do 31.8.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 30.7.2014 

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona o fonde platný od 15.7.2013 do 29.7.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 15.7.2013