Online

Dňa 25. 10. 2018 poskytol pre KLOCHER.SK rozhovor o FNPV súčasný člen Rady fondu na podporu vzdelávania M. Martovič. V rozhovore zhrnul podmienky poskytnutia pôžičky, množstvo finančných prostriedkov vyhradených pre študentské pôžičky a taktiež informoval o priparavovanej novele zákona o FNPV:

Dňa 4.10.2018 REFRESHER.sk informoval o výhodách študentoského života vo svojom článku. Jednou z výhod je aj možnosť zísikania pôžičky od FNPV:

O výhodnej pôžičke z FNPV informoval aj portál www.cas.sk: 

Dňa 5. 9. 2018 spravodajský portál www.pravda.sk publikoval článok o možnosti studentskej pôžičky z FNPV:

V súvislosti s návrhom študentskej rady vysokých škôl na reformu FNPV vydal článok aj webový portál www.topky.sk:

Webový portál www.ucn.sk informoval o možnosti predkladania žiadosti pre študentov v akademickom roku 2018/2019:

O termínoch na predkladanie žiadostí pre pedagógov informoval webový portál www.ucn.sk:

O možnosti predkladania žiadostí pre pedagógov informovalo aj vydavateľstvo RAABE na svojom webovom sídle:

 

Archív