• Pôžičky pre pedagógov

 
 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021 stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.

Ako získať pôžičku