• Pôžičky pre pedagógov

 

Chcete si refinancovať staré a nevýhodné pôžičky, zrekonštruovať bývanie, kúpiť nové auto alebo si zvýšiť svoju kvalifikáciu, no nezostali Vám financie navyše? Keďže vieme, že pedagógovia to nemajú finančne ľahké, štát Vám ponúka možnosť získať pôžičku až do výšky 15-tisíc eur za výhodných podmienok.

Minimálna výška pôžičky je 1 000 eur. Maximálna výška pôžičky je 15 000 eur.

Pri pôžičke do 3 000 eur nie je potrebné zabezpečiť pôžičku ručiteľom, pôžičku do 10 000 eur môžete využiť na čokoľvek.

Aktuálne, žiaľ, nie je možné podať žiadosť o pôžičku pre pedagógov. Sledujte náš facebookový profil a webovú stránku, kde Vás budeme včas informovať. Najbližší termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov bude v roku 2022 do 28. februára roka 2022.

FNPV

PFZP

Informácie uvedené v časti PFZP sa týkajú výlučne žiadostí o pôžičku predložených do konca roku 2012.

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021 stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.

Ako získať pôžičku