info@fnpv.sk      02/59 104 204        Ut, St, Št: 10.00 - 12.00 – 12.30 - 15.00                      
        
  • Schválené pôžičky v akademickom roku 2023/2024

Akademický rok 2023/2024

V termíne do 30. septembra 2023 bolo fondu celkovo doručených 802 žiadostí o pôžičku. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2023 schválila:

- 333 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 2 213 400 eur
- 3 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 5 000 eur
- 40 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 824 000 eur
- 358 žiadostí o stabilizačnú pôžičku pre študentov v celkovej sume pôžičiek 1 432 000 eur.

 

Študentské pôžičky 

(Poskytnuté pôžičky s ručiteľom, bez ručiteľa a excelentné vysoké školy) 

Menný zoznam schválených/neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. septembra 2023 

(Žiadosti s ručiteľom, bez ručiteľa a excelentné vysoké školy) 

 

Stabilizačné pôžičky 

Menný zoznam zverejnených a vyplatených zmlúv I. termín

Menný zoznam schválených/neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. septembra 2023

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Najneskôr do 21. Novembra 2023 Vám zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe.