Zákon o fonde

 

Zákon účinný od 1.6.2019

Národná rada Slovenskej republiky dňa 10.5.2019 schválila zákon č. 140/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.

 Zákon 140/2019 Z.z.

Zákon 396/2012 Z.z. v znení účinnom od 1.6.2019 (konsolidovaná verzia).

Zákon 396/2012 Z.z.

 

Zákon účinný od 1.1.2017

Zákon 396/2012 Z.z.

  

Zákon účinný od 1.1.2014

Rek zákony 396/2012 Z.z

 

Zákon účinný od 10.6.2013

Rek zákony 396/2012 Z.z

 

Zákon účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon 396/2012 Z.z.