Zákon o fonde

 

Zákon účinný od 1.1.2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29.11.2016 shcválila zákon č. 352/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon 352/2016 Z.z.

Zákon 396/2012 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2017 (konsolidovaná verzia).

Zákon 396/2012 Z.z.

  

Zákon účinný od 1.1.2014

Rek zákony 396/2012 Z.z

 

Zákon účinný od 10.6.2013

Rek zákony 396/2012 Z.z

 

Zákon účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon 396/2012 Z.z.