Zákon o fonde

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. decembra 2012 zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o fonde“), ktorým bol s účinnosťou od 1. januára 2013 zriadený Fond na podporu vzdelávania a zároveň bol zrušený Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov.

Zákon o fonde bol viackrát novelizovaný.

 

Zákon účinný od 1.7.2023

Schválením novely zákona č. 212/2023 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. júla 2023 k novelizácii zákona o Fonde na podporu vzdelávania. 

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.7.2023

 

 Zákon účinný od 1.6.2022 do 30.6.2023

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.6.2022

 

 Zákon účinný od 1.9.2019 do 31.5.2022

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.9.2019

 

Zákon účinný od 1.6.2019 do 31.8.2019

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.6.2019

 

Zákon účinný od 1.1.2017 do 31.5.2019

Zákono fonde v znení účinnom od 1.1.2017

 

Zákon účinný od 1.1.2014 do 31.12.2016

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.1.2014

 

Zákon účinný od 10.6.2013 do 31. 12. 2013

Zákon o fonde v znení účinnom od 10.6.2013

 

Zákon účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon o fonde