• Dokumenty - zmluva o pôžičke

Vzor zmluvy o pôžičke pre akademický rok 2019/2020

Upozornenie: Vzor zmluvy žiadateľ o pôžičku spolu so žiadosťou o pôžičku nezasiela. Fond zasiela zmluvu o pôžičke v prípade, ak je žiadosť o pôžičku schválená.

Ak ste pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke zistili chyby v predtlačenom texte alebo ste sa pomýlili pri samotnom vypĺňaní Vašich údajov, postupujte pri oprave chýb podľa tohto návodu.

Vzor zmluvy o pôžičke na stiahnutie v pdf

Dokumenty pre ručiteľov

Povinnou prílohou k zmluve o pôžičke je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania


Potvrdenia o príjme ručiteľa zo závislej činnosti v nemčine: 


Zmena ručiteľa

Postup v prípade zmeny/ smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke nájdete v sekcii FNPV Zmluvné podmienkyv sekcii SPF Zmluvné podmienky.

Povinnou prílohou k žiadosti o zmenu ručiteľa je potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania