Štatút 


Štatút Fondu na podporu vzdelávania na základe zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vymedzuje pôsobnosť a úlohy Fondu na podporu vzdelávania, ustanovuje zásady činnosti, zásady hospodárenia a zásady jeho vnútornej organizácie, ako aj vzťahy k príslušným inštitúciám, s ktorými spolupracuje pri výkone svojej činnosti.

 

Dňa 27.1.2017 rada fondu schválila dodatok č. 4 k Štatútu fondu.

Dodatok č. 4 k Štatútu

Štatút v znení dodatku č. 4

 

Dňa 14.11.2016 rada fondu schválila dodatok č. 3 k Štatútu fondu. 

Dodatok č. 3 k Štatútu

Štatút v znení dodatku č. 3

 

Dňa 19.1.2016 rada fondu schválila dodatok č. 2 k Štatútu fondu.

Dodatok č. 2 k Štatútu

Štatút v znení dodatku č. 2

 

Dňa 17.2.2015 rada fondu schválila dodatok č. 1 k Štatútu fondu.

Dodatok č. 1 k Štatútu

Štatút v znení dodatku č. 1

 

Dňa 21.2.2013 rada fondu schválila Štatút fondu. 

Štatút