Schválené pôžičky v akademických rokoch 2013/2014 až 2018/2019

Nižšie nájdete zoznamy schválených pôžičiek za akademické roky 2013/2014 až 2017/2018. Taktiež sa dozviete viac o hodnotiacom procese v jednotlivých akademických rokoch.

2019/20202018/20192017/2018 2016/2017 2015/20162014/20152013/2014

 

Akademický rok 2019/2020

 V akademickom roku 2019/2020 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2019 a do 31. októbra 2019. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2019/2020 vyčlenených 4 500 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2019 bol určený vo výške 1 500 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2019 bol určený vo výške 3 000 000 eur.

 V termíne do 15. septembra 2019 bolo fondu celkovo doručených 424 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 340 900 eur, z toho 11 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 18. októbra 2019 schválila 377 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2019, v celkovej sume pôžičiek 1 209 900 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 330 pôžičiek v celkovej sume 1 079 700 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2019 (v prvom zákonnom termíne)

 

 V termíne do 31. októbra 2019 bolo fondu celkovo doručených 793 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 519 700 eur, z toho 16 bolo doručených po stanovenom termíne a 24 duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2019 schválila 722 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2019, v celkovej sume pôžičiek 2 310 700 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 598 pôžičiek v celkovej sume 1 935 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2019/2020 doručených 1 217 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 860 600 eur. Schválených bolo celkovo 1 099 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 520 600 eur. Pre akademický rok 2019/2020 bolo celkovo vyplatených 928 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 3 014 900 eur.

 

Akademický rok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2018 a do 31. októbra 2018. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2018/2019 vyčlenených 4 000 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2018 bol určený vo výške 1 000 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2018 bol určený vo výške 3 000 000 eur.

V termíne do 15. septembra 2018 bolo fondu celkovo doručených 368 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 896 900 eur, z toho 11 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 1. októbra 2018 schválila 329 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2018, v celkovej sume pôžičiek 800 500 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 265 pôžičiek v celkovej sume 648 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 15.septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2018 bolo fondu celkovo doručených 783 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 900 700 eur, z toho 25 bolo doručených po stanovenom termíne a 29 duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2018 schválila 709 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2018, v celkovej sume pôžičiek 1 724 300 eur. Rada fondu dňa 7. decembra 2018 dodatočne schválila žiadosť o pôžičku doručenú žiadateľkou dňa 17. októbra 2019 v sume 2 500 eur po odstránení závažného porušenia zmluvných podmienok. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 564 pôžičiek v celkovej sume 1 374 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne) 

 

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2018/2019 doručených 1 151 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 2 797 600 eur. Schválených bolo celkovo 1 039 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 527 300 eur. Pre akademický rok 2018/2019 bolo celkovo vyplatených 829 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 2 023 000 eur.

 

Akademický rok 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2017 a do 31. októbra 2017. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2017/2018 vyčlenených 2 700 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2017 bol určený vo výške 900 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2017 bol určený vo výške 1 800 000 eur.

V termíne do 15. septembra 2017 bolo fondu celkovo doručených 336 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 773 000 eur, z toho 10 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 9. októbra 2017 schválila 301 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2017, v celkovej sume pôžičiek 693 200 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 241 pôžičiek v celkovej sume 555 300 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2017 (v prvom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 15 septembra 2017 (v prvom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2017 bolo fondu celkovo doručených 900 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 007 350 eur, z toho 17 bolo doručených po stanovenom termíne a 32 duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 28. novembra 2017 schválila 830 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2017, v celkovej sume pôžičiek 1 855 100 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 660 pôžičiek v celkovej sume 1 477 400 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2017 (v druhom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2017/2018 doručených 1 236 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 2 780 950 eur. Schválených bolo celkovo 1 131 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 548 300 eur. Pre akademický rok 2017/2018 bolo celkovo vyplatených 901 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 2 032 700 eur.

 

Akademický rok 2016/2017

V akademickom roku 2016/2017 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 31. októbra 2016. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2016/2017 vyčlenených 2 700 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 2 027 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek         
4 541 800 eur, z toho 56 bolo doručených po stanovenom termíne a 58 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2016 schválila 1 205 žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 v celkovej sume pôžičiek 2 699 400 eur. Vyplatených bolo 1 058 pôžičiek v celkovej sume 2 395 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke rada fondu dňa 13. februára 2017 dodatočne schválila 142 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 303 100 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 100 pôžičiek v celkovej sume 215 300 eur.

Celkovo bolo pre akademický rok 2016/2017 vyplatených 1 158 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 2 611 100 eur.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku

 

Akademický rok 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 31. októbra 2015. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2015/2016 vyčlenených 3 500 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 2  419 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 5 778 290 eur, z toho 12 bolo doručených po stanovenom termíne a 91 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2015 schválila 1 482 žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2015/2016 v celkovej sume pôžičiek 3 497 100 eur. Vyplatených bolo 1 290 pôžičiek v celkovej sume 3 050 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke rada fondu dňa 16. februára 2016 dodatočne schválila 185 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 424 200 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 135 pôžičiek v celkovej sume 317 800 eur.

Celkovo bolo pre akademický rok 2015/2016 vyplatených 1 425 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 3 367 800 eur.

  

Akademický rok 2014/2015

V akademickom roku 2014/2015 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 31. októbra 2014. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2014/2015 vyčlenených 4 600 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 2 729 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 6 293 140 eur, z toho 60 bolo doručených po stanovenom termíne a 101 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2014 schválila 2 008 žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2014/2015 v celkovej sume pôžičiek 4 599 700 eur. Vyplatených bolo 1 674 pôžičiek v celkovej sume 3 853 330 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke rada fondu dňa 17. februára 2015 dodatočne schválila 306 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 747 400 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 231 pôžičiek v celkovej sume 555 300 eur.

Celkovo bolo pre akademický rok 2014/2015 vyplatených 1 905 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 4 408 630 eur.

 

 Akademický rok 2013/2014

V akademickom roku 2013/2014 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v termíne do 31. októbra 2013. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2013/2014 vyčlenených 5 000 000 eur. Fondu bolo celkovo doručených 3 717 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 9 545 993,52 eur, z toho 96 bolo doručených po stanovenom termíne a 37 duplicitne.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2013 schválila 1 953 žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2013/2014 v celkovej sume pôžičiek 4 985 900 eur. Vyplatených bolo 1 655 pôžičiek v celkovej sume 4 281 900 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke rada fondu dňa 17. februára 2014 dodatočne schválila 280 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 712 700 eur a 32 žiadostí o pôžičku podmienečne v prípade ďalšieho uvoľnenia finančných prostriedkov z dôvodu nevrátenia podpísaných zmlúv. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 244 pôžičiek v celkovej sume 635 000 eur.

Celkovo bolo pre akademický rok 2013/2014 vyplatených 1 899 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 4 916 900 eur.