Faktúry a objednávky 2020

Zoznam faktúr k 8.9.2020

Zoznam objednávok k 10.9.2020

Ku dňu 2.7.2020 fond eviduje jednu faktúru v hodnote nad 3 000 eur bez DPH (verejné obstarávanie na nákup stravných poukážok).

2020-07-02_FA_UP_Slovensko

 

Faktúry a objednávky 2019

Zoznam faktúr k 31.12.2019

Zoznam objednávok k 31.12.2019

V roku 2019 boli fondu doručené dve faktúry v hodnote nad 3 000 eur bez DPH (verejné obstarávanie na nákup stravných poukážok).

2019-07-02_FA_Up_Slovensko

2019-12-03_FA_Up_Slovensko

  

Faktúry a objednávky - archív