Faktúry a objednávky 2019

Zoznam faktúr k 31. decembru 2019

Zoznam objednávok k 31. decembru 2019

 

V roku 2019 boli fondu doručené dve faktúry v hodnote nad 3 000 eur bez DPH (verejné obstarávanie na nákup stravných poukážok).

2019-07-02_FA_Up_Slovensko

2019-12-03_FA_Up_Slovensko

 

Faktúry a objednávky 2018

Zoznam faktúr k 31.12.2018

Zoznam objednávok k 31.12.2018

 

V roku 2018 boli fondu doručené tri faktúry v hodnote nad 3 000 eur bez DPH (verejné obstarávanie na nákup stravných poukážok).“

2018-07-03_FA_Up_Slovensko

2018-09-05_FA_Up_Slovensko

2018-12-10_FA_Up_Slovensko

 

Faktúry a objednávky 2017 

Zoznam faktúr za rok 2017

Zoznam objednávok za rok 2017

 

V roku 2017 nebola fondu doručená žiadna faktúra v hodnote nad 3000 eur bez DPH.

 

Faktúry a objednávky 2016

Faktúry k 31.12.2016

Objednávky k 31.12.2016

 

V roku 2016 bola fondu doručená jedna faktúra v hodnote nad 3 000 eur bez DPH (verejné obstarávanie na dodanie a montáž klimatizácie)

FA_14.7.2016_Alcutec

 

Faktúry a objednávky 2015

Faktúry k 31.12.2015

Objednávky k 31.12.2015

 

V roku 2015 bola fondu doručená jedna faktúra v hodnote nad 3 000 eur bez DPH (verejné obstarávanie na dodanie a montáž klimatizácie).

FA_10.8.2018_Alcutec 

 

Faktúry a objednávky 2014

Faktúry k 31.12. 2014

Objednávky k 31.12.2014

 

V roku 2014 nebola fondu doručená žiadna faktúra v hodnote nad 3000 eur bez DPH.