Vnútorný predpis Rady fondu č. VP1-001/2024, ktorý určuje postup poskytovania pôžičiek, podrobnejšie pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku.

Vnútorný predpis č. VP1-001/2024

Vnútorný predpis rady fondu č. RF-2/2023, ktorým sa určujú podrobnosti hodnotenia práce riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 1.marca 2023

Vnútorný predpis č. RF-2/2023

Vnútorný predpis rady fondu č. RF-2/2023, ktorým sa určujú podrobnosti hodnotenia práce riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 1.marca 2023

Vnútorný predpis č. RF-2/2023

 

Vnútorný predpis rady fondu č. RF-1/2023, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 31. januára 2023

Vnútorný predpis č. RF-1/2023

 

Vnútorný predpis rady fondu č. RF-2/2022, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 30. septembra 2022

Vnútorný predpis č. RF-2/2022

 

Vnútorný predpis rady fondu č. RF-1/2022, ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady s účinnosťou od 27. septembra 2022

Vnútorný predpis č. RF-1/2022

 

Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku

Vnútorný predpis č. 1/2019

 

Vnútorný predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2017

 

Vnútorný predpis č. 1/2013, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2013