Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku

Vnútorný predpis č. 1/2019

Vnútorný predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2017

Vnútorný predpis č. 1/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2014

Vnútorný predpis č. 1/2013, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2013