• PFZP - sadzobník poplatkov a náhrad

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov platný od 9.8.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 9.8.2019

 

Sadzobník poplatkov a náhrad - archív