Vitajte na stránke FNPV

Webové sídlo Fondu na podporu vzdelávania je rozdelené na dva hlavné celky - pôžičky pre študentov a pôžičky pre peagógov. Pre lepšiu orientáciu sú stránky súvisiace so žiadosťou o študentskú pôžičku označené zelenou farbou. Stránky pre pedagógov farbou oranžovou. Nájdete tu všetky potrebné informácie o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov a pedagógov, ako aj dôležité informácie súvisiace s predkladaním žiadosti o pôžičku, alebo splácaním už poskytnutej pôžičky. Ak máte akékoľvek návrhy na zlepšenie alebo potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

KontaktujTE nás

Dr. Josef RAABE Slovensko, s. r. o.

Fond na podporu vzdelávania už niekoľko rokov úspešne spolupracuje s nakladateľstvom RAABE Slovensko s cieľom priblížiť všetkým pedagógom informácie o činnosti fondu a možnostiach, ktoré im prináša. RAABE Slovensko, ako odborné nakladateľstvo už 21 rokov prináša kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva, a tiež pre všeobecných a odborných lekárov. Vydáva odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií a činností. Samozrejmosťou je odborné vzdelávanie a osobné konzultačné služby. Všetky materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach. Dlhodobým cieľom RAABE Slovensko je podpora kvality vzdelávania. RAABE vízia - efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak. Pre viac informácií klikajte:

Raabe

Aktuality

Schválené pôžičky pre študentov II. termín

Zverejnené: 24.11.2022

Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov - II. termín

Čítať viac

Schválené pôžičky pre pedagógov - III. termín

Zverejnené: 24.11.2022

Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov - III. termín

Čítať viac

Druhé kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v I. termíne

Zverejnené: 23.11.2022

Vyplácanie pôžičiek I. termín - študenti

Čítať viac

O Fonde na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1. januára 2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku. Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.

VIAC O FONDE

 

Naši partneri