Schvaľovanie žiadostí predložených v druhom termíne - študenti

Zverejnené: 1.12.2020

Dňa 30. novembra 2020  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2020/2021 doručené do 31. októbra 2020.

Rada fondu schválila 640 žiadostí v celkovej sume 2 353 100 eur.

Zoznam študentov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.