Aktuality

Dočasná zmena úradných hodín

Zverejnené: 23.6.2020

Opäť bližšie k Vám!

Viac informácií

Výročná správa - 2019

Zverejnené: 1.4.2020

Dňa 30. 3. 2020 rada fondu schválila na svojom zasadnutí Výročnú správu za rok 2019.

Viac informácií

Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Zverejnené: 31.3.2020

Od 31. 3. 2020 je v platnosti aktualizovaný Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2020. 

Viac informácií