Druhý termín predkladania pedagogických žiadostí o pôžičku - 30. jún

Zverejnené: 20.3.2023

Milí pedagógovia,

rada fondu na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2023 schválila 30. jún 2023 ako ďalší termín na doručenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2023.

Bližšie informácie o pôžičkách pre pedagógov nájdete na tu.