Štvrté kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v IV. termíne

Zverejnené: 5.5.2023
Dňa 4. mája 2023 bolo vyplatených ďalších 34 pôžičiek zo IV. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 28. februára 2023). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.