Nový termín predkladania žiadostí pre pedagógov

Zverejnené: 2.1.2024

Vážení pedagógovia, 
do konca januára 2024 zasadne Rada fondu, kde prebehne schvaľovanie Oznamu a podmienok pre kalendárny rok 2024, následne vyhlási termín na predkladanie žiadostí.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.