Vyplácania pôžičiek pre študentov v I. termíne

Zverejnené: 21.12.2023
Dňa 21. decembra 2023 boli vyplatené ďaľšie požičky z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 30. septembra 2023). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.