Ocenenie Učiteľskej osobnosti roka 2023

Zverejnené: 24.5.2024

Fond na podporu vzdelávania prijal v tomto roku od CEEV Živica pozvanie na vyhodnotenie Učiteľskej osobnosti roka 2023. Podujatia sa zúčastnil predseda rady Fondu na podporu vzdelávania RNDr. Matej Šuránek a RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková LL.M.

Iniciatíva CEEV Živica a Komenského inštitút oceňuje každý rok osobnosti základných a stredných škôl na Slovensku, prepája aktívnych ľudí v školstve z celého územia Slovenskej republiky a informuje širokú verejnosť o úžasných veciach, ktoré robia s našimi deťmi.

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ (Jan Amos Komenský)