Predĺženie termínu na doručenie zmluvy o pôžičke

Zverejnené: 1.2.2021

Milí študenti a pedagógovia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou spojenou s predĺžením zákazu vychádzania v zmysle uznesenia vlády SR č. 44/2021 Z.z. zo dňa 20. januára 2021 sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) rozhodol opätovne predĺžiť termín na doručenie podpísanej zmluvy o pôžičke. Nový, konečný termín na doručenie zmluvy o pôžičke pre žiadateľov, ktorí o pôžičku požiadali v termíne do 31. októbra 2020, je stanovený na 15. februára 2021. Ak ste zmluvu o pôžičke už odoslali na poštovú prepravu považujte informáciu o zmene termínu za bezpredmetnú.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v záujme ochrany zdravia nás všetkých Vás prosíme o doručenie zmluvy o pôžičke prioritne poštou alebo kuriérom.

 V prípade otázok alebo nejasností sú Vám zamestnanci fondu aj naďalej k dispozícii telefonicky alebo e-mailom.