Šieste kolo vyplácania pôžičiek pre pedagógov v III. termíne

Zverejnené: 1.2.2021
Dnes (1. februára 2021) bolo vyplatených ďalších 7 pôžičiek z III. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (žiadosti doručené do 31. októbra 2020). Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky