Výročná správa - 2020

Zverejnené: 31.3.2021
Dňa 30. 3. 2021 rada fondu schválila na svojom zasadnutí Výročnú správu za rok 2020. Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti fondu, výsledkoch jeho hospodárenia alebo počtoch predložených a schválených žiadostí o pôžičku v roku 2020, všetky tieto informácie nájdeto vo Výročnej správe za rok 2020.