Schválené pôžičky pedagógovia - I. termín

Zverejnené: 20.3.2023
Milí pedagógovia,
dňa 17. marca 2023 rada fondu schválila 93 žiadostí o pôžičku pre pedagógov v I. termíne na predkladanie žiadostí, teda všetky žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek a boli doručené do 28. februára 2023. Zoznamy schválených a neschválených žiadostí nájdete tu.