Odoslanie zmlúv o pôžičke - pedagógovia

Zverejnené: 31.3.2021

Dňa 31. marca 2021 bol všetkým, ktorým bola pôžička pre pedagógov schválená, odoslaný návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Ak Vám zmluva o pôžičke nebude doručená najneskôr do 9. apríla 2021, prosím, kontaktujte nás.