Schvaľovanie žiadostí predložených v treťom termíne - pedagógovia

Zverejnené: 1.12.2020

Dňa 30. novembra 2020  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2020 doručené do 31. októbra 2020.

Rada fondu schválila 176 žiadostí v celkovej sume 1 595 200 eur.

Zoznam pedagógov, ktorým bola pôžička schválená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.