• Schválené pôžičky v roku 2020

Rok 2020

V roku 2020 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2020, 30. júna 2020 a 31. októbra 2020. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2020 vyčlenených 3 200 000 eur, z toho 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2020, 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2020 a 1 400 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2020.

 

V termíne do 28. februára 2020 bolo fondu celkovo doručených 104 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 845 000 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2020 schválila 100 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 826 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 85 pôžičiek v celkovej sume 732 400 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 30. júna 2020 bolo fondu celkovo doručených 75 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 814 600 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 16. júla 2020 schválila 60 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 663 600 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 49 pôžičiek v celkovej sume 527 600 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30.júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2020 bolo fondu celkovo doručených 199 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 811 300 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. novembra schválila 176 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 1 595 200 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 157 pôžičiek v celkovej sume 1 427 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31.  októbra 2020 (v treťom zákonnom termíne)

 

Celkovo bolo fondu v roku 2020 doručených 378 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 470 900 eur. Schválených bolo celkovo 336 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 084 800 eur. V roku 2020 bolo celkovo vyplatených 291 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 2 687 200 eur.