Tretie kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v I. termíne

Zverejnené: 30.11.2020
Dnes (30. novembra 2020) bolo vyplatených ďalších 58 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 15. septembra 2020). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky