Štvrté kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v I. termíne

Zverejnené: 16.12.2021
Dnes (16. decembra 2021) bolo vyplatených ďalších 23 pôžičiek z I. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 15. septembra 2021). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.