Piate kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v II. termíne

Zverejnené: 20.1.2022
Dnes (20. januára 2022) bolo vyplatených ďalších 100 pôžičiek z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 31. októbra 2021). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.