Siedme kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v II. termíne

Zverejnené: 3.2.2022
Dnes (3. februára 2022) bolo vyplatených ďalších 54 pôžičiek z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 31. októbra 2021). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.