Ôsme kolo vyplácania pôžičiek pre študentov v II. termíne

Zverejnené: 22.2.2021
Dnes (22. februára 2021) boli vyplatené posledné tri pôžičky z II. termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (žiadosti doručené do 31. októbra 2020). Zoznam študentov, ktorým bola pôžička vyplatená, nájdete v sekcii schválené pôžičky.