Výročná správa fondu za rok 2022

 Výročná správa fondu za rok 2021 bola schválená radou fondu dňa 30. marca 2023.

Výročná správa za rok 2022
Príloha 1 - Účtovná závierka, poznámky, správa audítora k účtovnej závierke
Príloha 2 - Dodatok správy audítora k výročnej správe


Výročná správa fondu za rok 2021

 Výročná správa fondu za rok 2021 bola schválená radou fondu dňa 30. marca 2022.

Výročná správa za rok 2021
Príloha 1 - Účtovná závierka, poznámky, správa audítora k účtovnej závierke
Príloha 2 - Dodatok správy audítora k výročnej správe

 

Výročná správa fondu za rok 2020

 Výročná správa fondu za rok 2020 bola schválená radou fondu dňa 30. marca 2021.

Výročná správa za rok 2020
Príloha 1a - Účtovná závierka
Príloha 1b - Poznámky k účtovnej závierke

 

Výročná správa fondu za rok 2019

Výročná správa fondu za rok 2019 bola schválená radou fondu dňa 30. marca 2020.

Výročná správa za rok 2019
Príloha 1a - Účtovná závierka
Príloha 1b - Poznámky k účtovnej závierke

 

Výročná správa fondu za rok 2018 

Výročná správa fondu za rok 2018 bola schválená radou fondu dňa 25. marca 2019. 

Výročná správa za rok 2018
Príloha 1a - Účtovná závierka
Príloha 1b - Poznámky k účtovnej závierke

 

Výročná správa fondu za rok 2017

Výročná správa fondu za rok 2017 bola schválená radou fondu dňa 26. marca 2018. 

Výročná správa za rok 2017
Príloha 1a - Účtovná závierka
Príloha 1b - Poznámky k účtovnej závierke

 

Výročná správa fondu za rok 2016

Výročná správa fondu za rok 2016 bola schválená radou fondu dňa 21. marca 2017. 

Výročná správa za rok 2016
Príloha 1a
Príloha 1b

 

Výročná správa fondu za rok 2015

Výročná správa fondu za rok 2015 bola schválená radou fondu dňa 22. marca 2016. 

Výročná správa za rok 2015
Príloha 1a
Príloha 1b

 

Výročná správa fondu za rok 2014

Výročná správa fondu za rok 2014 bola schválená radou fondu dňa 26. marca 2015. 

Výročná správa za rok 2014
Príloha 1a
Príloha 1b

 

Výročná správa fondu za rok 2013

Výročná správa fondu za rok 2013 bola schválená radou fondu dňa 24. marca 2014. 

Výročná správa 2013
Príloha 1 - Súvaha za rok 2013
Príloha 2 - Výkaz ziskov a strát za rok 2013
Príloha 3 - Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2013

 

Výročná správa fondu za rok 2012

Výročná správa fondu za rok 2012 bola schválená radou fondu dňa 18. marca 2013. Výročná správa fondu za rok 2012 obsahuje v súlade s § 23 ods. 21 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania informácie o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31. decembra 2012.

Výročná správa 2012
Príloha 1 - Daňové priznanie k dani z príjmov ŠPF za rok 2012
Príloha 2 - Súvaha ŠPF za rok 2012
Príloha 3 - Výkaz ziskov a strát ŠPF za rok 2012
Príloha 4 - Poznámky k účtovnej závierke ŠPF za rok 2012
Príloha 5 - Daňové priznanie k dani z príjmov PFZP za rok 2012
Príloha 6 - Súvaha PFZP za rok 2012
Príloha 7 - Výkaz ziskov a strát PFZP za rok 2012
Príloha 8 - Poznámky k účtovnej závierke PFZP za rok 2012