V súlade s par. 23, ods. 1 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania bol Študentský pôžičkový fond (ŠPF) zrušený k 1.1.2013. Informácie uvedené v časti ŠPF sa týkajú výlučne pôžičiek schválených a zazmluvnených do konca roku 2012.