• ŠPF - sadzobník poplatkov a náhrad

Spoločný Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.02.2024

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.02.2024

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 13.09.2023

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 13.09.2023

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.09.2023

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.09.2023

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 09.08.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 09.08.2019

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 18.07.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 18.07.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.06.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.06.2016

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.03.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.03.2015

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.11.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.09.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.09.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 01.07.2013 do 31.08.2014

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.07.2013

V nadväznosti na novelu zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme našim klientom, že fond od júna 2013 neúčtuje na pôžičkových účtoch svojich klientov poplatok za vedenie účtu.

Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté zo Študentského pôžičkového fondu platný od 15.12.2012 do 30.06.2013

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 15.12.2012 do 30.06.2013