V súlade s par. 23, ods. 1 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania bol Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov (PFZP) zrušený k 1.1.2013. Informácie uvedené v časti PFZP sa týkajú výlučne žiadostí o pôžičku predložených do konca roku 2012.