Aktuality

11 máj

2017

6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

Medzinárodná odborná konferencia pre pedagógov
21 mar

2017

Schválenie rozpočtu fondu na rok 2017

Schválenie rozpočtu fondu na rok 2017
21 mar

2017

Schválenie výročnej správy za rok 2016

Schválenie výročnej správy za rok 2016
13 feb

2017

Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov

Dňa 13. 2. 2017 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných...
27 jan

2017

Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov

Dňa 27.1.2017 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV z dôvodu uvoľnenia finančných...
21 dec

2016

Upravené úradné hodiny

Dovoľujeme si informovať všetkých klientov a partnerov fondu, že dňa 23.12.2016 sú úradné hodiny len do 12:00 hod. Najbližšie nás budete môcť kontaktovať od 27.12.2016.      
30 nov

2016

Schválenie pôžičiek pre študentov

Dňa 30.11.2016 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov, ktoré boli predložené fondu do 31.10.2016. Počet schválených žiadostí je 1...
14 nov

2016

Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pre pedagógov

Dňa 14.11.2016 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov, ktoré boli predložené fondu do 30.9.2016. Počet schválených žiadostí je 246...
02 nov

2016

Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

Vážení študenti,v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Najbližšie tak budete môcť urobiť začiatkom akademického roka 2017/2018.Na našom webovom sídle a...
24 okt

2016

Úprava úradných hodín

Dovoľujeme si informovať študentov, ktorí ešte plánujú predložiť žiadosť o pôžičku v tomto akademickom roku, že tak môžu urobiť do 31.10.2016 (v tomto dátume nám už musí byť...