Aktuality

29 nov

2017

Schválenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Schválenie žiadostí pre pedagógov
29 nov

2017

Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

Schválenie žiadostí pre študentov
03 nov

2017

Výber auditora

Dozorná rada na zasadnutí dňa 2. 11. 2017 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu...
02 nov

2017

Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku

Vážení študenti,v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Na našom webovom sídle a profile na facebooku Vás včas budeme informovať o zverejnení Oznamu o...
02 nov

2017

Uplynula možnosť podávania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Vážení pedagógovia,v súčasnosti už nie je možné predložiť žiadosť o pôžičku. Najbližšie tak budete môcť urobiť v kalendárnom roku 2018.Na našom webovom sídle a profile na...
24 okt

2017

Upozornenie pre študentov Technickej univerzity v Košiciach

  Dovoľujeme si upozorniť študentov Technickej univerzity v Košiciach, ktorí majú záujem o pôžičku na akademický rok 2017/2018, že opätovne evidujeme výrazný nárast žiadostí,...
18 okt

2017

Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov

  V súlade s časťou 1. Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov (ďalej len „oznam“) fond na základe predložených žiadostí o pôžičku, ako aj...
10 okt

2017

Schválenie žiadostí o pôžičku pre študentov

Schválenie žiadostí pre študentov
13 sep

2017

Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov

V súlade s časťou 1. Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov (ďalej len „oznam“) fond na základe podnetov žiadateľov o pôžičku aktualizoval oznam...
12 sep

2017

Úprava úradných hodín

Dovoľujeme si informovať študentov, že v súvislosti s končiancim sa termínom na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (15. september) sme upravili úradné hodiny fondu na...